Vyberte si službu:  

Analýza webu a konkurencie

Odstráňte svoje nedostatky a budete o krok vpred!

Aby sa nemohlo stať, že stratíte svoje postavenie na trhu kvôli nedostatkom na Vašej webovej stránke využite našu službu Analýza webu. Získate prehľad o svojich slabých stránkach na webe a tým budete o krok vpred pred konkurenciou.


Analýza webu zahŕňa:

  • analýza prístupnosti a navigácie zákazníka po webe a následné odporúčania zmien
  • analýza kódu a grafických prvkov
  • analýza SEO optimalizácie
  • analýza nedostatkov v kóde z hľadiska SEO
  • kontrola pravopisu v textoch použitých na webe
  • návrh kľúčových slov pre SEO optimalizáciu.

Máte záujem o originálnu corporate identity?